Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  Juridisk rådgivning

Advokatfirmaet Legalis AS tilbyr rådgivning for Småbedriftsforbundet


Få rask og rimelig gjennomgang av din sak av profesjonelle advokater. Se nærmere på www.legalisadvokat.no.Vi garanterer tilbakemelding og svar eller forslag til videre saksgang innen 24 timer.

Advokatfirmaet Legalis AS tilbyr rådgivning for Småbedriftsforbundet


Få rask og rimelig gjennomgang av din sak av profesjonelle advokater. Se nærmere på www.legalisadvokat.no.Vi garanterer tilbakemelding og svar eller forslag til videre saksgang innen 24 timer.

Fyll inn navn og e-mail adresse nedenfor og en beskrivelse av det juridiske problemet du ønsker bistand til. Hvis svaret ikke er gratis, får du et prisoverslag for vår rådgivning samt forslag om eventuell videre håndtering av saken. Legaliz vil så vurdere sakens rettslige sider og gi et konkret råd om hvordan saken stiller seg og en anbefaling av videre prosess gjennom vår krypterte E-saksgang. Du binder deg ikke til å bruke oss før du uttrykkelig har akseptert vårt pristilbud!

Priser juridisk rådgivning gjennom Legalis E-saksgang (spørsmål og svar over internett):

  • Enkle svar og eventuelt anbefalinger om videre prosess - Gratis
  • Juridisk vurdering av din sak, kr 300,- eks.mva.
  • Timessats ved mer omfattende henvendelser over nett kr 600,- eks.mva

Videre oppfølging av sak, møter, brev, forhandlinger, rettssaker etc:
Arbeidet faktureres med kr. 900 for fullmektiger og kr. 1000 for partneradvokater pr time. Det tas her forebehold for saker som dekkes av rettshjelpforsikring og/eller domstolsbehandling hvor motparten blir idømt omkostninger.

Førstegangshenvendelse i sak over telefonnr 22355155 er gratis for medlemmene!

Fornavn:

Etternavn:

E-post

Beskrivelse av det juridiske problem:


Lukk vindu

Henvendelser kan også sendes pr. vanlig e-post til advokat@legalis.no.
SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier